KELA korvaus

KELA korvaus on haettava kälkikäteen.
Korvaus on haettava erikoislääkärin läheteen (magneettikuvaus) tai potilaan kertomustekstin (leikkaus), klinikkan laskun ja ja lomakkeen SV128 perusteella.

— Sosiali ja Terveysministeriö:


Potilasdirektiivi (Rajat ylittävä terveydenhuolto)

Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa. Direktiivi hyväksyttiin EU:n neuvostossa 28.2.2011, ja se tuli voimaan 24.4.2011. Jäsenmailla on 30 kuukautta aikaa siirtää direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa annettu EU-direktiivi (ns. potilasdirektiivi 2011/24/EU) (pdf)

Direktiivin lähtökohtana on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU- tai Eta-valtiosta ja Sveitsistä. Hoitoa saa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin vastaavaa hoitoa kotimaassa.

Päävastuu terveyspalvelujen järjestämisestä säilyy edelleen potilaan kotimaalla. Jos henkilö kuitenkin matkustaa toiseen jäsenvaltioon hoitoon, hänen sairaanhoitokustannuksistaan vastuussa olevan valtion tulisi korvata hoitokustannukset potilaalle vähintään sen suuruisina kuin ne olisivat olleet kyseisessä valtiossa. Korvauksen saanti edellyttää, että hoito ylipäätään kuuluu kustannuksista vastuussa olevan valtion lakisääteisen terveydenhuollon piiriin. …”

Osoite: http://www.stm.fi/potilasdirektiivi

— Helsingin sanomat (Juha Tuominen, 18.7.12)

Jokaisella potilaalla on oikeus riittävän nopeaan, oikea-aikaiseen ja laadukkaaseen terveydenhoitoon. Jotta oikeus toteutuisi, terveydenhuollon palveluita käyttävillä kansalaisilla tulisi olla vapaus valita, mihin he hakeutuvat hoitoon.

Valinnanvapaus lisääntyy syksyllä 2013, jolloin voimaan tulee EU-direktiivi potilaiden vapaasta liikkuvuudesta. Terveydenhuollosta tulee osa EU:n yhteismarkkinoita, mikä muuttaa myös kotimaista terveydenhuoltojärjestelmää perusteellisesti. …”

Osoite: http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Potilasdirektiivi+mullistaa+terveydenhoidon/a1342497408587

— Potilasdirektiivin (2011/24/EU) teksti löytyy täältä.