Bröstförminskning

 

Bröstförminskning*

Bröstförminskning är en operation med syfte att minska bröstens volym och korrigera formen. Oproportionerligt stora bröst kan orsaka rygg- och nacksmärta och kan kopplas till missbildningar av skuldrorna och kronisk huvudvärk. Alltför stora bröst kan förhindra träning och gör det problematiskt att hitta passande kläder. Bröstförminskning är en passande metod för kvinnor som vill förbättra sin livskvalité genom att minska volymen på deras bröst och genom att förbättra bröstens form/utseende. Det är inte troligt att perfekt symmetri av brösten kan uppnås.

Preoperativ rådfrågning
Patientens önskemål, och möjligheter att förverkliga dessa, upprättas. Patientens medicinska historia diskuteras, särskilt sjukdomar relaterade till brösten (individuell anamnes och familjeanamnes rörande bröstcancer), informationen om bröstens förändringar vid graviditet/amning och viktförändringar är viktig. Aktuellt medicinintag diskuteras. Behovet av preoperativ bröstundersökning (mammografi) bestäms individuellt för varje patient. Det är bra om patientens vikt stabiliseras innan operationen.

Under undersökningen av patienten utförs en undersökning av bröstkorg och bröstkörtel (asymetrier, hängbröst, hängets omfattning, bröstvårtans/vårtgårdens läge), hudens och körtelvävnadens kvalité fastställs. Patientens bröst fotograferas för fallhistorien. Brösten mäts, operationsmetod planeras och stället för det framtida ärret bestäms. Det är viktigt att diskutera med kirurgen din framtida önskan att bli gravid och amma (möjlighet att välja den operationsmetod som bäst bevarar mjölkkanalerna men det garanterar inte att förmågan att amma senare bevaras).

Operationen

Operationen utförs under allmän anestesi (narkos) och brukar ta 2-3 timmar. Operationen är en kombination av borttagande och återinsättning av överflödig vävnad och borttagande av överflödig hud. Dränageslangarna brukar lämnas kvar i brösten.

Återhämtning

Dränageslangarna tas bort och patienten skrivs vanligtvis ut morgonen efter operationen.

Återhämtningen är individuell för varje patient. Postoperativ smärtlindring är nödvändig de första dagarna eftersom det blir svullet efter vävnadsingreppet. Snittet täcks med strips och bandage i upp till 2 veckor då ärrskötseln påbörjas. Det är nödvändigt att bära en stöd-bh hela tiden de första 6 veckorna och med kompression ytterligare 4-6 veckor, att använda en push-up-bh ska definitivt inte användas. Under de första veckorna efter operationen bör träning undvikas.

Möjliga risker

Direkt efter operationen kan långsiktig svullnad, obehag, känselförändringar eller känselbortfall i bröstvårtan och hematom under huden uppstå. Om hematomet utvecklas i bröstet kan det bli nödvändigt att operera om. Inflammation är ovanligt. Vanligare är det med sårläkningsproblem vid snittet vilket resulterar i sträckning av ärren. Asymmetri är vanligt. Rynkig vävnad, inklusive bröstvårtsvävnad, inte önskad bröstform och bröststorlek är möjligt.

 

* Exemplen som ges i texten är generella och kan variera beroende på patienternas behov. För ytterligare information kontakta läkare.