Gynekomasti

Gynekomasti*

Gynekomasti är ett tillstånd med förstorad bröstvävnad hos män. Detta är ett vanligt problem under en mans livsspann, i vissa åldersgrupper verkar det vara åldersspecifierat eller inte sjukligt (nyfödda, tonårskillar, äldre män).

Orsaken är oftast okänd, förstorad bröstvävnad kan orsakas av olika medicinska tillstånd (testikeltumör, övervikt, nedsatt njur- och leverfunktion, HIV, kronisk sjukdom), mediciner (anabola sterioder, en del antimikrobiala mediciner, mediciner för att minska magsyra, hjärt- och kärlmediciner etc.) and förtäring av substanser (alkohol, cannabis, amfetamin, heroin).

Vanligtvis uppstår gynekomasti på båda sidor men kan också uppstå på bara en sida.

Ofta försvinner gynekomasti av sig själv inom 1 år.

Preoperativ rådfrågning
Patientens förväntningar och möjligheter att förverkliga dessa önskemål upprättas. Patientens medicinska historia diskuteras, familjeanamnes rörande bröstcancer är avgörande, frågor om förändringar i brösten och hur länge problemet funnits. Aktuellt medicinintag diskuteras och vid behov ordineras ytterligare analyser och undersökningar. Det är bra om patientens vikt stabiliseras innan operationen.

Under undersökningen utförs en bröstkorgs- och bröstkörtelundersökning (vävnadsförändringar, asymmetrier, överflödig hud, bröstvårtans och vårtgårdens storlek och läge), hudens kvalité fastställs. Patientens bröstkorgsområde fotograferas för fallhistorien. Brösten mäts, operationsmetod och ställe för framtida ärr fastställs.

Operationen

Operationen utförs under allmän anestesi (narkos) och tar vanligtvis 1-2 timmar. Operationen är en kombination av borttagande av överflödig vävnad och hud. Den mest använda metoden är fettsugning, vid behov avlägsnas körtelvävnad och/eller överflödig hud kirurgiskt.

Återhämtning

Patienten blir vanligtvis utskriven morgonen efter operationen.

Återhämtningen är individuell för varje patient. Postoperativ smärtlindring är nödvändig de första dagarna då svullnad uppstår efter vävnadsingreppet. Snittet täcks med strips och bandage i upp till 2 veckor då ärrskötseln påbörjas. Det är nödvändigt att bära kompressionsväst hela tiden under de första 4-6 veckorna och sedan kompression under träning ytterligare 4-6 veckor. Under de första veckorna efter operationen bör träning undvikas.

Möjliga risker

Direkt efter operationen kan långsiktigt svullnad, obehag, känselförändringar eller känselbortfall i bröstvårtan och hematom under huden uppstå. Om hematomet utvecklas i bröstet kan det bli nödvändigt att operera om. Inflammation är ovanligt. Asymmetri är vanligt. Möjligt med rynkig vävnad eller missnöjdhet med resultatet på grund av otillräcklig eller överflödig vävnadsborttagning.

 

* Exemplen som ges i texten är generella och kan variera beroende på patienternas behov. För ytterligare information kontakta läkare.