Bröstförstoring*

Bröstförstoring är en av världens vanligaste estetiska operationer. Procedurens historia börjar 1895 när kirurger försökte använda lipom för bröstförstoring. Nuförtiden är silikonimplantat den vanligaste metoden för bröstförstoring.

Skälen till bröstförstoring varierar mellan varje kvinna. Det vanligaste är att man vill korrigera formen, storleken och symmetrin på brösten, kirurgin kan också rätta till utseendet på brösten efter viktminskning, graviditet och amning och i fall med hängbröst (ptos).

Då man spenderat år av forskning för att hitta ett samband mellan bröstimplantat och möjliga sjukdomar som orsakas av dem, har den breda vetenskapliga forskningen inte kunnat påvisa något samband mellan bröstimplantat i silikon och systematiska autoimmuna sjukdomar. Silikonimplantaten är inte heller skadliga för foster.

Inte heller ökar silikonimplantaten risken att utveckla bröstcancer eller försvårar att upptäcka en bröstcancer på tidigt stadie, i en del fall kan det vara svårare att visa hela bröstkörteln under mammogram.

Preoperativ rådfrågning
Patientens förväntningar och möjligheter att förverkliga dessa önskemål upprättas. Patientens medicinska historia diskuteras, särskilt bröstrelaterade sjukdomar, samt aktuellt medicinintag. Behovet av preoperativ bröstundersökning (mammografi) bestäms individuellt för varje patient.

Under undersökningen av patienten utförs en undersökning av bröstkorg och bröstkörtel (asymetrier, hängbröst, bröstvårtans/vårtgårdens läge), hudens kvalité fastställs. Patientens bröst fotograferas för fallhistorien. Slutligen mäts brösten för att bestämma valet av implantat för den specifika patienten. Var snittet (senare ärret) ska läggas och placering av implantatet i förhållande till bröstkörteln bestäms också.

Operationen

Operationen görs under allmän anestesi (narkos) och brukar ta 1 timma.

Återhämtning

Patienten skrivs ut morgonen efter operationen.

Återhämtningen är individuell för varje patient. Postoperativ smärtlindring är nödvändig de första dagarna då svullnad från vävnadsingreppet uppstår. Om implantaten har placerats under muskeln så gör det också ont att sträcka ut bröstmuskeln. * Snittet täcks med strips och bandage i upp till 2 veckor då ärrskötseln påbörjas. Behovet av att bära en stödjande bh beror på patienten men en push-up-bh ska definitivt inte användas. Bröstmassage börjar också postoperativt. Under de första veckorna efter operationen bör träning undvikas.

Möjliga risker
Omedelbart efter operationen kan svullnad, obehag, förändringar i bröstvårtans känsel och hematom under huden uppstå. Om hematom utvecklas runt implantatet kan det bli nödvändigt att operera igen. Senare kan inflammation bli en möjlig komplikation. Kapselkontraktur (förhårdnad av bindväven runt implantatet), smärta orsakad av detta, och ändringar av bröstens form är också möjliga. Med tiden kan också implantatet läcka eller brista.

 

 

Tillbaka

 

 

* Exemplen som ges i texten är generella och kan variera beroende på patienternas behov. För ytterligare information kontakta läkare.

 

** Detta är en verklig rekommendation från vår kund. Också vara medvetna om att sådana resultat kan varken utlovade eller garanterade.