Fettsugning*

Fettsugning är den vanligaste estetiska operationen i världen, den beskrevs för första gången 1920 och populäriteten ökade på 1970-talet.

Det är en operationsmetod som ger kroppen bättre form genom att avlägsna överflödig fettvävnad/fettlager från områden där det inte hjälper varken med diet eller träning. Vanliga behandlingsområden är haka, biceps, bröst, mage, sida, höfter, ända, in-och utsida av låren, knä och vadområde.

Preoperativ rådfrågning
Patientens önskemål, och möjligheter att förverkliga dessa, upprättas. Patientens medicinska historia och aktuellt medicinintag diskuteras. Det är bra om patientens vikt stabiliseras innan operationen.

Under undersökningen av patienten fastställs deviationer från idealkonturen, asymmetrier, celluliter, hudkvalité och vilket område som ska behandlas. Patienten fotograferas för fallhistorien. Operationens utbredning och snittstället (senare ärret) bestäms.

Operationen

Operationen görs under allmän anestesi (narkos) och tar ca 3-4 timmar beroende på mängden fett som ska avlägsnas. Under operationen satureras först vävnaderna med en speciallösning innehållande medikament som krymper små blodkärl och lindrar smärta. Vanligtvis utförs fettsugning med en 2-6 millimeterskanyl kopplad till en vakuumenhet.

Återhämtning

Patienten skrivs ut antingen några timmar efter, eller morgonen efter, operationen beroende på operationsvolymen.

Återhämtningen är individuell för varje patient. Postoperativ smärtlindring är nödvändig de första dagarna då svullnad efter vävnadsingreppet uppstår. Snittet täcks med strips och bandage i upp till 2 veckor då ärrskötseln påbörjas. Det är nödvändigt att bära kompressionskläder under 4-6 veckor på området där proceduren utfördes. Under de första veckorna bör träning undvikas.

Möjliga risker
Omedelbart efter operationen kan svullnad, obehag, förändringar i bröstvårtans känsel och hematom under huden uppstå. Det finns ofta en asymmetri mellan sidorna eller ojämnheter i konturen. Ibland uppstår inflammation, samling av interstitialvätska i operationsområdet, hudpigmentering och sladdrighet. För storskalig fettsugning är överdriven vätske- och blodförlust en fara.

 

1-2 område (t.ex. haka), 2 områden (t.ex. båda armarna), 4 områden (t.ex. övre och nedre mage) etc.

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

* Exemplen som ges i texten är generella och kan variera beroende på patienternas behov. För ytterligare information kontakta läkare.

** Detta är en verklig rekommendation från vår kund. Också vara medvetna om att sådana resultat kan varken utlovade eller garanterade.